ITE IT8572E -1145 AXA نمایش بزرگتر

IT8572E-1145AXA

IT8572E-1145AXA

استفاده شده

IO لپ تاپ ITE

1 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

0 تومان

مشخصات

خط اول IT8572E
خط دوم 1145AXA
خط سوم DCEMQB